-

Työttömyysturvan lapsikorotuksen määrä laskee 1.1.2024

09.11.2023

Työttömyysturvan lapsikorotukseen tehtiin ylimääräinen ja väliaikainen korotus aikavälille 1.1.-31.12.2023. Ylimääräinen korotus poistuu vuoden 2024 alusta.

Lisäksi eduskunnassa on käsiteltävänä kaksi lakimuutosta, joilla on toteutuessaan vaikutusta lapsikorotuksiin:

  1. Indeksikorotusten jäädyttäminen vuosille 2024–2027, jonka seurauksena lapsikorotukseen ei tehtäisi vuodenvaihteessa tavanomaista indeksikorotusta
  2. Lapsikorotusten poistaminen kokonaan alkaen 1.4.2024

Lakimuutoksia ei ole vielä hyväksytty. Ajankohtaisimman tiedon suunnitelluista lakimuutoksista löydät Lakimuutokset 2024 -sivultamme. Ylimääräinen lapsikorotus poistuu joka tapauksessa, sillä se oli tarkoitettu vuodelle 2023.

Alla olevasta taulukosta näet, miten ylimääräisen korotuksen poistaminen vaikuttaa lapsikorotuksiin:

  Lapsikorotus / päivä
vuonna 2023
Lapsikorotus / päivä
1.1.-31.3.2024*
Lapsikorotus / päivä
1.4.2024 alkaen**
1 lapsi 7,01 € 5,84 € -
2 lasta 10,29 € 8,57 € -
3 lasta 13,26 € 11,05 € -

* Edellyttää, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen indeksikorotuksen jäädyttämisestä
** Edellyttää, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen lapsikorotuksen poistamisesta.