-

Työttömyysturvan ”euroistaminen” etenee

16.02.2022

Jatkossa työssäoloehdon täyttyminen ei olisi enää riippuvainen tehdyistä työtunneista, vaan oikeus päivärahaan määräytyisi palkan perusteella. Eduskunta ei ole vielä hyväksynyt muutosta.

Hallitus on tehnyt päätöksen työttömyysturvan nk. ”euroistamisesta”. Muutoksen olisi määrä astua voimaan 1.1.2023, mikäli eduskunta sen hyväksyy. Yksityiskohdat tarkentuvat tulevien kuukausien aikana.

Euroistamisessa on kyse siitä, että työssäoloehdon täyttyminen ei olisi enää riippuvainen tehdyistä työtunneista, vaan oikeus ansiopäivärahaan määräytyisi kuukausikohtaisten tulojen perusteella. Työskentelyä tarkasteltaisiin jatkossa myös kuukauden jaksoissa nykyisen viikon jaksojen sijaan.

Nykyisin työssäoloehto täyttyy, mikäli työtä on tehnyt vähintään 18 tuntia viikossa 26 viikon ajan 28 kuukauden tarkastelujaksolla. Euroistamisen myötä työssäoloehtoa täyttäisivät tarkastelujaksolla ne kuukaudet, jolloin henkilön palkka on ollut vähintään 844 euroa (vuoden 2021 tasossa). Tietyissä tilanteissa työskentelykausia voitaisiin huomioida myös puolen kuukauden jaksoissa.