-

Perusosaan indeksikorotus vuodelle 2022

03.12.2021

Ansiopäivärahan perusosaan 2,1% indeksikorotus vuodelle 2022

Päivärahan määrä nousee 1.1.2022 alkaen, koska indeksikorotus nostaa peruspäivärahan suuruutta 2,1%. Ansiosidonnainen päiväraha koostuu peruspäivärahasta, eli perusosasta, joka maksetaan saman suuruisena kaikille ja ansio-osasta, joka on ansioon sidonnainen. Peruspäivärahan suuruus vuonna 2021 on 33,78 euroa ja vuonna 2022 34,50 euroa.

Lapsikorotusten suuruudet vuonna 2022 ovat:

yhdestä lapsesta 5,41 euroa
kahdesta lapsesta 7,95 euroa 
vähintään kolmesta lapsesta 10,25 euroa