-

Muutokset työttömyyspäivärahan lapsikorotuksiin vuonna 2024

24.01.2024

Työttömyyspäivärahan lapsikorotusten määrä pieneni vuoden alusta, koska vuodelle 2023 tehty ylimääräinen ja väliaikainen korotusosa poistui 1.1.2024 alkaen.

Lapsikorotusten määrään ei myöskään tehty vuosittaista indeksikorotusta, koska eduskunta päätti indeksikorotusten jäädyttämisestä hallituskaudelle 2024-2027.

Näin ollen aikavälillä 1.1.-31.3.2024 lapsikorotukset maksetaan samansuuruisena kuin vuonna 2022. Lapsikorotusta maksetaan enintään kolmesta alle 18-vuotiaasta lapsesta.

Lapsikorotus poistuu kokonaan 1.4.2024

Osana työttömyysturvan lakimuutoksia eduskunta päätti poistaa lapsikorotuksen kokonaan huhtikuusta alkaen. Tämä tarkoittaa, että työttömyyspäivärahaan ei lisätä ollenkaan lapsikorotuksia 1.4.2024 alkaen.

Alla olevasta taulukosta näet, miten tammikuun ja huhtikuun muutokset vaikuttavat lapsikorotuksiin:

Lapsikorotukset / päivä
2023

Lapsikorotukset / päivä
1.1-31.3.2024 *

Lapsikorotukset / päivä
1.4.2024 alkaen **

1 lapsi 7,01 € 5,84 € 0 €
2 lasta 10,29 € 8,57 € 0 €
3 lasta 13,26 € 11,05 € 0 €

*   Lakimuutos: Indeksikorotuksen jäädyttäminen
** Lakimuutos: Lapsikorotuksen poistaminen