-

Kesä tuo tullessaan kausityöt ja vuosilomat

04.05.2022

Kesän kynnyksellä muistutamme vuosiloman vaikutuksesta ansiopäivärahan hakemiseen. Lisäksi kerromme liikkuvuusavustuksesta, joka voi tukea kausityön vastaanottamista toiselta paikkakunnalta.

Osa-aikatyössä olevalla työnhakijalla on oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan vuosiloman ajalta samoin edellytyksin kuin työskennellessään. Loma-ajan palkka ja lomaraha huomioidaan ansiopäivärahan sovittelussa sen hakujakson aikana, jolloin palkka ja lomaraha maksetaan. Kokoaikatyöstä lomautetuilla ei kuitenkaan ole vuosiloman ajalta oikeutta päivärahaan, sillä loma on ansaittu kokoaikatyöstä. 

Vuosilomaa pitäessä ansiopäivärahahakemukseen tulee lomapäivien kohdalle merkitä ”Palkallinen vuosiloma”. Kassalle tulee myös toimittaa palkkalaskelma, josta maksettu lomapalkka näkyy. Mikäli loma pidetään myöhemmällä hakujaksolla, kassa tarvitsee tiedon tulevan loman ajankohdasta.

Lue lisää sovitellusta päivärahasta täältä.

Liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja

Työn vastaanottaminen voi joskus edellyttää liikkumista lähiseutua kauemmas. Jos työmatkaan käytettävä aika on kokoaikatyössä yli kolme tuntia tai osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä, voi hakijalla olla oikeus liikkuvuusavustukseen. Avustus voidaan maksaa korotettuna, jos työpaikka sijaitsee yli 200 km päässä hakijan asuinpaikasta.

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen ja sitä maksetaan työsuhteen kestosta riippuen 1-2 kuukauden ajalta. Etuutta maksetaan kokoaikaiselle työntekijälle viideltä päivältä viikossa ja osa-aikaiselle työntekijälle työpäiviltä. Avustusta tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Lue lisää liikkuvuusavustuksesta täältä.