-

Automaattinen päätöksenteko sujuvoittaa hakemusten käsittelyä

28.04.2023

Lakimuutos, joka mahdollistaa julkisen hallinnon automaattisen päätöksenteon, astuu voimaan 1.5.2023.

Uuden lainsäädännön mukaan viranomainen saa ratkaista automaattisesti (esim. robotiikkaa hyödyntäen) sellaisia asioita, jotka eivät edellytä tapauskohtaista harkintaa. Muun muassa Kansaneläkelaitos ja Verohallinto ovat jo aiemmin hyödyntäneet automatisaatiota joissain päätöksissään.

Automaattinen päätöksenteko on laissa tarkkaan määritelty

Uusi lainsäädäntö asettaa tarkat rajat automaattiselle päätöksenteolle. Asiaa ei voi ratkaista automaattisesti, jos se edellyttää tapauskohtaista harkintaa. Päätöksestä on tultava ilmi, että se on tehty automaattisesti. Asiakkaalla tulee myös aina olla oikeus kysyä päätöksestä lisätietoa ja valittaa päätöksestä.

Palvelualojen työttömyyskassa mukana automatisaation kehittämisessä

Palvelualojen työttömyyskassa on yhdessä muiden työttömyyskassojen kanssa kehittämässä automaation hyödyntämistä ansiopäivärahahakemusten käsittelyssä ja työttömyysetuuksien maksatuksessa. Automatisaation odotetaan sujuvoittavan hakemusten käsittelyä ja vähentävän erityisesti kuunvaihteen ruuhkia.

Työttömyyskassan jäsenen näkökulmasta automaattinen päätöksenteko voi tulevaisuudessa tarkoittaa omien hakemusten lyhyempiä käsittelyaikoja sekä etuuksien nopeampaa maksamista pankkitilille.

Tiedotamme nettisivuillamme tarkemmin automaattisen päätöksenteon mahdollisesta käyttöönotosta sitten, kun asia on ajankohtainen.

Lisätietoa automaattista päätöksentekoa koskevan hallinnon yleislainsäädännön muutoksesta täältä.