-

Ansiopäivärahan sovittelu tapahtuu maksuperusteisesti

04.01.2023

Jos työskentelet osa-aikaisesti, voit olla oikeutettu soviteltuun ansiopäivärahaan. Sen edellytyksenä on, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa ja täytät yleiset ansiopäivärahaoikeuden ehdot.

Ansiopäivärahan sovittelu tapahtuu maksuperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että päivärahan määrää laskettaessa huomioidaan hakujaksolla maksettu palkkatulo. Esimerkiksi tammikuussa tehty työ ei vaikuta tammikuun ansiopäivärahaan, mikäli siitä maksetaan palkka vasta helmikuussa (kts.  esimerkki #1). Jos hakujaksolla maksettujen työtuntien määrä ylittää 80 % alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesta kokoaikatyöstä, ansiopäivärahaan ei ole oikeutta (kts. esimerkki #2).

Palkkatuloja huomioitaessa on myös käytössä nk. suojaosa (279 tai 300 euroa sovittelujaksosta riippuen). Suojaosan ylittävästä määrästä puolet vähentää päivärahan määrää (kts. esimerkki #3). Osa-aikatyön palkka ja päiväraha voivat yhteensä olla kuitenkin enintään ansiopäivärahan perusteena olevan palkan verran. Sovitellun päivärahan enimmäismäärää laskettaessa palkka otetaan kokonaisuudessaan huomioon, eikä suojaosaa vähennetä.

Muistathan ilmoittaa ansiopäivärahahakemuksessa tekemäsi työtunnit, vaikka tulot jäisivät alle suojaosan. 

ESIMERKKI #1

Osa-aikatyö alkaa 1.1. Hakija täyttää hakemuksen ajalle 1.–31.1. merkiten siihen tekemänsä työtunnit. Ensimmäisen palkkakauden palkka maksetaan 15.2. Hakujaksolle 1.–31.1. ei osu yhtään palkkapäivää, joten tammikuulta maksetaan täyttä ansiopäivärahaa.

ESIMERKKI #2

Keikkatyötä tekevän työaika vaihtelee kuukausittain. Hakija hakee päivärahaa ajalle 1.–28.2. Työtunteja on helmikuussa ollut vähän, mutta 15.2. on maksettu palkka tammikuulta, jolloin työtuntien määrä ylitti 80 % kokoaikatyön työajasta. Helmikuulta ei siis makseta ansiopäivärahaa. Maaliskuun hakujaksolta hakija saa jälleen soviteltua päivärahaa.

ESIMERKKI #3

Hakija saa kuukauden hakujaksolla palkkaa 1000 €. Suojaosan ylittävä määrä on 1000 € - 300 € = 700 €. Ylittävästä osuudesta puolet eli 350 € vähentää ansiopäivärahaa. Vähentävä osuus jaetaan 21,5 päivälle, joten ansiopäiväraha on hakujaksolla 16,28 € täyttä päivärahaa pienempi.