-

Ansiopäivärahan lisäpäiväoikeuteen muutoksia 1.1.2023 alkaen - 55 vuotta täyttäneille uusi muutosturvamalli

02.11.2022

Lisäpäiväoikeus eli nk. ”eläkeputki” tarkoittaa oikeutta ansiopäivärahaan normaalin 300-500 päivän enimmäismaksukauden jälkeen. Ansiopäivärahan hakija on voinut saavuttaa lisäpäiväoikeuden, mikäli on enimmäisajan täyttyessä täyttänyt 61-62 vuotta syntymävuodesta riippuen.

Lakimuutoksen myötä vuosina 1963 ja 1964 syntyneiden lisäpäiväoikeuden ikäraja nousee vuodella. Lisäpäiväoikeus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Uudistus vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuteen vuodesta 2025 alkaen, jolloin vuonna 1963 syntyneet saavuttavat nykyisen 62 vuoden ikärajan. Lisäpäiväoikeus poistuu kokonaan vuonna 2030.

Syntymävuosi Lisäpäiväoikeuden ikäraja jatkossa Muutos 1.1.2023 alkaen
1957-1960 61 vuotta ei muutosta
1961-1962 62 vuotta ei muutosta
1963 63 vuotta ikäraja nousee vuodella
1964 64 vuotta ikäraja nousee vuodella
1965 ei lisäpäiväoikeutta lisäpäiväoikeus poistuu

55 vuotta täyttäneiden työllistymistä tuetaan jatkossa paremmin

55 vuotta täyttäneille tulee käyttöön uusi muutosturvakokonaisuus 1.1.2023 alkaen. Tähän kuuluu oikeus muutosturvarahaan, työllistymistä parantavaan muutosturvakoulutukseen ja pidennettyyn työllistymisvapaaseen.

Muutosturvaa voi hakea seuraavien ehtojen täyttyessä:

 • vakituinen työsuhde irtisanotaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä 1.1.2023 tai sen jälkeen
 • hakija on täyttänyt 55 vuotta ennen irtisanomisilmoitusta
 • työsuhde on kestänyt yli viisi vuotta ennen irtisanomisilmoitusta
 • hakija on ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän kuluessa irtisanomisisilmoituksesta 

Lisätietoa 55 vuotta täyttäneiden muutosturvasta

 • Muutosturvaraha vastaa kuukauden palkkaa.
 • Muutosturvakoulutus kestää enintään 6 kk ja vastaa enintään 2 kk palkkaa.
 • Työllistymisvapaa kestää 5 päivää tavallista pidempään.
 • Muutosturvaa haetaan työttömyyskassasta, vaikka jäsenyys olisi alkanut juuri ennen irtisanomista.
 • Muutosturva ei vaikuta ansiopäivärahaoikeuteen, vaan on oma uusi etuuslajinsa.
 • Muutosturvaraha maksetaan, vaikka hakija olisi työllistynyt uudestaan heti edellisen työsuhteen päätyttyä.
 • Muutosturvakoulutuksen järjestää TE-toimisto tai ELY-keskus, eikä siitä kieltäytyminen vaikuta ansiopäivärahaoikeuteen.