-

Työttömyyskassan maksamiin etuuksiin 4,2 % indeksikorotus vuoden 2023 alusta

07.11.2022

Kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin astuu voimaan 4,2 prosentin korotus 1.1.2023 alkaen. Indeksikorotus koskettaa myös työttömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa ja sen korotusosaa. Yleensä indeksitarkistus tehdään kerran vuodessa, mutta inflaation vuoksi vuonna 2022 toteutui ylimääräinen 3,5 prosentin indeksikorotus aikavälille 1.8.-31.12.2022.

Vuoden 2023 indeksikorotuksen myötä ansiopäiväraha määritellään uudelleen korotetulla perusosalla (37,21 € / päivä). Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahasta sekä palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta. Indeksikorotus nostaa myös työttömyysetuuksien lapsikorotusten määriä 4,2 prosentilla. Hallitus on lisäksi esittänyt lapsikorotuksiin väliaikaista 20 prosentin korotusta vuodelle 2023. 

Indeksikorotukset ei edellytä työttömyyskassan jäseneltä toimenpiteitä, vaan kassa huomioi korotukset automaattisesti hakemuksissa, jotka käsittelevät 31.12.2022 jälkeistä aikaa.

Etuus tai korotus Aikavälillä 1.8.-31.12.2022 1.1.2023 jälkeen
Peruspäiväraha 35,72 euroa / päivä 37,21 / päivä
Peruspäivärahan korotusosa 5,08 euroa / päivä 5,29 euroa / päivä
Lapsikorotus / 1 lapsi* 5,61 euroa / päivä 7,01 euroa / päivä*
Lapsikorotus / 2 lasta* 8,23 euroa / päivä 10,29 euroa / päivä*
Lapsikorotus / 3 lasta* 10,25 euroa / päivä 13,26 euroa / päivä*

*Yllä mainittuihin lapsikorotuksiin on lisätty sekä 4,2 % indeksikorotus että hallituksen esittämä (STM/2022/160) väliaikainen 20 prosentin korotus vuodelle 2023. Mikäli hallituksen esittämä 20 % korotus ei toteutuisikaan, yllämainitut lapsikorotukset olisivat lasten määrästä riippuen 5,84 € / 8,58 € / 10,68 € päivässä.