-

Palvelualojen työttömyyskassa ottamassa käyttöön automaattisen päätöksenteon

06.09.2023

Palvelualojen työttömyyskassa on tulevana syksynä ottamassa käyttöön automaattisen päätöksenteon osana ansiopäivärahahakemusten käsittelyä. Käyttöönottopäätös julkaistaan kassan verkkosivuilla, kun se on kassan hallituksen hyväksymä.

Automaattisen päätöksenteon käyttöönotto pohjautuu 1.5.2023 voimaan astuneeseen hallintolain ja tiedonhallintalain muutokseen, jonka mukaan viranomainen saa ratkaista automaattisesti sellaisia asioita, jotka eivät edellytä erillistä inhimillistä harkintaa. Työttömyyskassassa lakimuutos mahdollistaa automaation hyödyntämisen ansiopäivärahahakemusten käsittelyssä aiempaa enemmän.

Automaattinen päätöksenteko sujuvoittaa hakemusten käsittelyä

Palvelualojen työttömyyskassa on aiemmin hyödyntänyt robotiikkaa esimerkiksi ansiopäivärahahakemusten esikäsittelyssä. Lakimuutoksen ansiosta kassa voi hyödyntää automaatiota myös päivärahapäätöksissä, jos hakemuksen käsittelyprosessi sen mahdollistaa.

Automaation avulla kassa voi hoitaa tehokkaammin tiettyjä rutiininomaisia mutta aikaa vieviä käsittelytehtäviä, jotka eivät edellytä erillistä inhimillistä harkintaa. Tämä vapauttaa kassan voimavaroja esimerkiksi asiakaspalveluun sekä muuhun käsittely- ja kehitystyöhön.

Työttömyyskassan jäsenen näkökulmasta automaattinen päätöksenteko tarkoittaa tulevaisuudessa hakemusten lyhyempiä käsittelyaikoja, sujuvampaa asiakaspalvelua sekä etuuksien nopeampaa maksatusta.

Automaattinen päätöksenteko on laissa tarkkaan määritelty

Uusi lainsäädäntö asettaa tarkat rajat automaattiselle päätöksenteolle. Asiaa ei saa ratkaista automaattisesti, jos se edellyttää minkäänlaista inhimillistä harkintaa. Jos asian käsittelyprosessin jokin vaihe edellyttää inhimillistä harkintaa, päivärahapäätöksen tekee aina työttömyyskassan etuuskäsittelijä.

Automaattisista päätöksistä on lain mukaan käytävä aina ilmi, että ratkaisu on annettu automaattisesti. Kaikki automaattiset päätökset ovat valituskelpoisia. Oikaisuvaatimusta automaattiseen päätökseen ei koskaan ratkaista automaattisesti.

Varsinaiset päivärahapäätökset perustuvat edelleen aina työttömyysturvalakiin, riippumatta siitä, onko päätös tehty automaattisesti vai manuaalisesti.

Automaattisen järjestelmän luotettavuus on testattu huolellisesti

Järjestelmän toimivuus on ollut keskeinen osa sen kehitysprosessia. Palvelualojen työttömyyskassa on varmistanut järjestelmän luotettavuuden ja virheettömyyden monivaiheisella testausprosessilla, jonka jälkeen kaikki robotin käsittelemät hakemukset ohjataan vielä etuuskäsittelijöiden manuaaliseen tarkistukseen.

Käyttöönoton jälkeen järjestelmän toimivuuden varmistaminen on jatkuva prosessi, johon kuuluu säännöllinen laadunvalvonta ja toistuvat manuaaliset tarkistukset.

Lisätietoa automaattista päätöksentekoa koskevan hallinnon yleislainsäädännön muutoksesta täältä.