-

Palvelualojen työttömyyskassa on ottanut käyttöön automaattisen päätöksenteon

12.10.2023

Palvelualojen työttömyyskassa on ensimmäisenä työttömyyskassana Suomessa ottanut käyttöön automaattisen päätöksenteon osana ansiopäivärahahakemusten käsittelyä. Kassan hallitus teki käyttöönottopäätöksen keskiviikkona 11.10.2023. Käyttöönottopäätös on luettavissa täältä.

Automaattisen päätöksenteon käyttöönotto pohjautuu 1.5.2023 voimaan tulleeseen hallintolain ja tiedonhallintalain muutokseen, jonka mukaan viranomainen saa ratkaista automaattisesti sellaisia asioita, jotka eivät edellytä erillistä inhimillistä harkintaa. Työttömyyskassassa lakimuutos mahdollistaa automaation hyödyntämisen ansiopäivärahahakemusten käsittelyssä aiempaa enemmän.

Automaattinen päätöksenteko tehostaa työttömyyskassan toimintaa

Palvelualojen työttömyyskassa on aiemmin hyödyntänyt robotiikkaa esimerkiksi ansiopäivärahahakemusten esikäsittelyssä. Lakimuutoksen ansiosta kassa voi hyödyntää automaatiota nyt myös päivärahapäätöksissä, jos hakemuksen käsittelyprosessi sen mahdollistaa.

Automaation avulla kassa voi hoitaa tehokkaammin tiettyjä rutiininomaisia mutta aikaa vieviä käsittelytehtäviä, mikä vapauttaa kassan voimavaroja esimerkiksi asiakaspalveluun sekä muuhun käsittely- ja kehitystyöhön.

Kassan jäsenelle tämä tarkoittaa tulevaisuudessa lyhyempiä käsittelyaikoja, sujuvampaa asiointia sekä etuuksien nopeampaa maksatusta.

Ensimmäiset automaattiset päätökset on tarkoitus antaa vuoden 2023 aikana.

Automaattinen päätöksenteko on laissa tarkkaan määritelty

Uusi lainsäädäntö asettaa tarkat rajat automaattiselle päätöksenteolle. Asiaa ei saa ratkaista automaattisesti, jos se edellyttää minkäänlaista inhimillistä harkintaa. Jos asian käsittelyprosessin jokin vaihe edellyttää erillistä harkintaa, päivärahapäätöksen tekee aina työttömyyskassan etuuskäsittelijä.

Automaattisista päätöksistä on lain mukaan käytävä aina ilmi, että ratkaisu on annettu automaattisesti. Kaikki automaattiset päätökset ovat valituskelpoisia. Oikaisuvaatimusta automaattiseen päätökseen ei koskaan ratkaista automaattisesti.

Varsinaiset päivärahapäätökset perustuvat edelleen aina työttömyysturvalakiin, riippumatta siitä, onko päätös tehty automaattisesti vai manuaalisesti.

Automaattisen järjestelmän luotettavuus on testattu huolellisesti

Järjestelmän toimivuus on ollut keskeinen osa sen kehitysprosessia ja siksi sen toimivuutta on testattu huolellisesti usean kuukauden ajan. Monivaiheinen testausprosessi on varmistanut, että järjestelmä toimii virheettömästi ja antaa oikeat tulokset eri tilanteissa. Kaikki robotin käsittelemät hakemukset on myös ohjattu etuuskäsittelijöiden manuaaliseen tarkistukseen.

Järjestelmän toimivuuden varmistaminen on jatkuva prosessi, johon kuuluu säännöllinen laadunvalvonta ja toistuvat manuaaliset tarkistukset.