-

Osa-aikatyön vaikutus ansiopäivärahaan

05.09.2022

Jos työskentelet osa-aikaisesti tai teet keikkatyötä, saatat olla oikeutettu soviteltuun ansiopäivärahaan. Päivärahan saamisen edellytyksenä on, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa ja täytät yleiset ansiopäivärahaoikeuden ehdot.

Ansiopäivärahan sovittelu tapahtuu pääsääntöisesti maksuperusteisesti. Maksuperusteinen sovittelu tarkoittaa sitä, että päivärahan suuruutta laskettaessa huomioidaan vain hakujaksolla maksettu palkkatulo. Näin ollen esimerkiksi syyskuussa tehty työ ei vaikuta syyskuun ansiopäivärahan suuruuteen, mikäli siitä maksetaan palkka vasta lokakuussa.

Palkkatuloja huomioitaessa on myös käytössä niin kutsuttu suojaosa (279 tai 300 euroa sovittelujakson pituudesta riippuen). Mikäli työtulot jäävät alle suojaosan, ne eivät pienennä ansiopäivärahan määrää lainkaan.

ESIMERKKI #1

Osa-aikatyö alkaa 1.9. Hakija täyttää hakemuksen ajalle 1.9.-30.9. ja merkitsee siihen tekemänsä työtunnit. Palkka ensimmäiseltä palkkakaudelta maksetaan 15.10. Hakujaksolle 1.9.-30.9. ei osu yhtään palkanmaksupäivää, joten syyskuulta maksetaan täyttä ansiopäivärahaa.

ESIMERKKI #2

Keikkatyötä tekevän työaika ja palkka vaihtelevat kuukausittain. Hakija hakee päivärahaa ajalle 1.9.-30.9. Työtunteja on syyskuussa ollut vain vähän, mutta 15.9. on maksettu palkka elokuulta, jolloin työtuntien määrä ylitti 80 % kokoaikatyön työajasta. Syyskuulta ei siksi makseta ansiopäivärahaa. Lokakuun hakujaksolta hakija saa jälleen soviteltua päivärahaa.

Lisätietoa osa-aikatyöstä ja ansiopäivärahasta löydät nettisivuiltamme täältä.