-

Lakko ja ansiopäiväraha

30.01.2023

Palvelualojen ammattiliitto (PAM) on antanut lakkovaroituksen kaupan alalle. Jos ratkaisuun ei päästä, lakko koskettaa kaikkia ennalta määrätyissä lakkokohteissa työskenteleviä, PAMin ja Kaupan liiton neuvottelemien työehtosopimusten piiriin kuuluvia työntekijöitä.

PAM liitto maksaa lakkoavustusta korvauksena ansionmenetyksestä niille lakossa mukana oleville jäsenilleen, joilla olisi ollut vähintään neljän tunnin työvuoro lakon aikana. Tarkempaa tietoa lakon ajankohdasta, lakkokohteista ja lakkoavustuksesta löydät PAMin nettisivuilta.

Voiko lakon ajalta saada ansiopäivärahaa?

Jos työntekosi on estynyt lakon seurauksena, oikeutesi ansiopäivärahaan riippuu työnteon estäneen lakon luonteesta.

Mikäli osallistut työtaisteluun, jolla pyritään vaikuttamaan oman alasi työehtoihin tai työoloihin, ei sinulla ole oikeutta työttömyyskassan maksamaan ansiopäivärahaan lakkopäiviltä. Tässä tapauksessa sinun tulee hakea liitosta lakkoavustusta.

Jos työntekosi on estynyt välillisesti toisen alan lakon vuoksi eikä työtaistelutoimenpiteellä yritetä vaikuttaa omiin työehtoihisi (esim. olet siivoojana kaupassa, joka joudutaan sulkemaan kaupan alan lakon takia), voit olla oikeutettu ansiopäivärahaan lakon ajalta ilman omavastuuaikaa. Tässä tapauksessa ansiopäivärahaa maksetaan vasta sen jälkeen, kun työnantajan palkanmaksuvelvollisuus on päättynyt.

Muistathan, että saadaksesi ansiopäivärahaa sinun tulee aina ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon. Lue lisää ansiopäivärahaoikeuden yleisistä ehdoista täältä.

Lomautus / osa-aikatyö lakon aikana

Voit olla oikeutettu ansiopäivärahan myös silloin, jos sinut on lomautettu tai sinulle on annettu lomautusilmoitus ennen lakkovaroituksen antamista ja lomautuspäiväsi osuvat lakkopäiville.

Jos työskentelet osa-aikaisesti ja saat kassalta soviteltua päivärahaa, et ole oikeutettu ansiopäivärahaan lakkopäiviesi ajalta. Mikäli työtaistelulla pyritään vaikuttamaan oman alasi työehtoihin ja kuulut PAM liittoon, voit kuitenkin hakea liitolta lakkoavustusta vähintään neljän tunnin estyneistä työvuoroista.

Lakkopäivien merkitseminen ansiopäivärahahakemukseen

Mikäli hakujaksollesi osuu lakkopäiviä, voit merkitä ne ansiopäivärahahakemuksessasi vaihtoehdolla "Palkaton poissaolo".