-

Askarruttavatko vuodenvaihteen lakimuutokset? Lue vastauksemme usein kysyttyihin kysymyksiin

15.01.2024

Eduskunta vahvisti 15.12. useita lakimuutoksia, jotka vaikuttavat työttömyysturvaan ja ansiopäivärahaan.

Ensimmäiset lakimuutokset (omavastuuajan pidentäminen, lomakorvauksen jaksotus ja indeksikorotusten jäädytys) otettiin käyttöön 1.1.2024. Voit lukea lisää vahvistetuista ja valmistelussa olevista lakimuutoksista Lakimuutokset 2024 -sivultamme.

Lisäksi työttömyysturvan lapsikorotuksen määrä laski vuoden alusta, sillä lapsikorotuksiin tehtiin ylimääräinen ja väliaikainen korotus vuodelle 2023.


USEIN KYSYTTYÄ VUODENVAIHTEEN MUUTOKSISTA

Vuodenvaihteen muutoksista etenkin omavastuuajan pidentäminen ja lomakorvauksen jaksotus herättävät kysymyksiä jäsenistömme keskuudessa.

Alle olemme koonneet vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Omavastuuajan pidentäminen

1. Työssäoloehtoni täyttyi uudelleen 24.12.2023. Omavastuuaika alkaa 25.12.2023, mutta se ei täyty kokonaan vuoden 2023 puolella, koska teen osa-aikatyötä. Onko omavastuuaika 5 päivää vai 7 päivää?

Omavastuuaika on 5 päivää, koska omavastuuaika alkaa vuoden 2023 puolella. 7 päivän omavastuuaikaa sovelletaan vain niihin omavastuuaikoihin, jotka alkavat 1.1.2024 tai sen jälkeen.

2. Olen lomautettuna kaksi viikkoa aikavälillä 1.1.-14.1.2024. Miksi omavastuuaikaa on otettu molemmilta lomautusviikoilta?

Omavastuuaikaan huomioidaan vain arkipäivät, enintään 5 päivää viikossa. Omavastuuaika on yhteensä 7 päivää, koska omavastuuajan ensimmäinen päivä on vuoden 2024 puolella. Ensimmäiseltä lomautusviikolta 1.-7.1., omavastuuaikaa kuluu yhteensä 5 päivää ja ajalta 8.-9.1. loput 2 päivää. 7 päivän omavastuuaika täyttyy siis ajalta 1.1.-9.1.2024.

Lomakorvauksen jaksotus

1. Mikä ero on lomakorvauksella ja lomarahalla?

Lomakorvaus on rahana maksettu korvaus pitämättömistä lomista. Lomaraha maksetaan (yleensä) vuosilomapalkan yhteydessä, kun loma pidetään.

2. Mitä lomakorvauksen jaksotus tarkoittaa?

Jaksotus tarkoittaa, että kokoaikaisen työsuhteen päättyessä maksettu lomakorvaus lykkää päivärahaoikeuden alkamista. Jaksotus tehdään jakamalla lomakorvaus työsi keskimääräisellä päiväpalkalla. Tuloksena saatu päivien lukumäärä vastaa ajanjaksoa, jolta sinulla ei ole oikeutta päivärahaan. Yhden kuukausipalkan suuruinen lomakorvaus estää siis työttömyysetuuden alkamista noin kuukaudella.

3. Teen keikkatöitä ja minulle maksetaan lomakorvausta jokaisen palkan yhteydessä. Jaksotetaanko lomakorvaus?

Ei. Lomakorvauksen jaksotus tehdään vain kokoaikaisen, yli 2 viikkoa kestävän työsuhteen päättyessä.

4. Kokoaikainen työsuhteeni päättyi 31.12.2023. Lomakorvaus maksetaan loppupalkan yhteydessä 15.1.2024. Jaksotetaanko lomakorvaus?

Ei. Työsuhteesi päättyi ennen lakimuutosta vuonna 2023, joten lomakorvausta ei jaksoteta. Lomakorvaus jaksotetaan vain, jos kokoaikainen, yli 2 viikkoa kestänyt työsuhde on päättynyt 1.1.2024 tai sen jälkeen.

5. Kuukauden kestänyt määräaikainen työsuhteeni päättyi 7.1.2024. Työaikani oli 32 tuntia viikossa. Miksi lomakorvaus jaksotettiin, vaikka en tehnyt täyttä 37,5 tuntia viikossa?

Työttömyysturvalain mukaan työaika lasketaan kokoaikaiseksi, jos se ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta. Lomakorvaus jaksotettiin, koska työsuhteesi on yli 2 viikkoa kestänyt kokoaikainen työsuhde ja se päättyi 1.1.2024 jälkeen.

Lapsikorotuksen määrän laskeminen

1. Miksi lapsikorotuksen määrä on vähemmän kuin viime vuonna?

Työttömyysturvaan tehtiin ylimääräinen ja väliaikainen korotus aikavälille 1.1.-31.12.2023. Ylimääräinen korotus poistui vuoden 2024 alusta.

2. Mitä tapahtuu lapsikorotuksille 1.4.2024 alkaen?

Eduskunta vahvisti 15.12.2023 lakimuutoksen, jonka seurauksena työttömyysturvan lapsikorotukset poistuvat kokonaisuudessaan 1.4.2024 alkaen. Lue lisää täältä.