-

Hakemuksen täyttäminen verkkopalvelussa

Kirjautuminen työttömyyskassan verkkopalveluun

Verkkopalvelun saavutettavuusseloste

Pääset täyttämään ansiopäivärahakemusta kassan verkkopalvelun etusivulta kohdasta ’Hae ansiopäivärahaa’. Ohjelma tunnistaa automaattisesti tarvitsemasi hakemustyypin.

Kuva verkkohakemuksen ensimmäiseltä sivulta

Jos olet uusi hakija tai edellisestä maksetusta päivästä on kulunut yli 6 kuukautta, sinut ohjataan täyttämään laajempaa lomaketta. Tällöin avautuu lähtötilannettasi kartoittavia kysymyssivuja (Sivut 1-4). Voit seurata hakemuksen etenemistä yläreunassa olevalta riviltä. Tämä on ns. ensimmäinen hakemus.

Jos olet jo ansiopäivärahan saaja tai aiemmasta maksusta on vain lyhyt tauko, sinut ohjataan täyttämään suppeampaa lomaketta eli ns. jatkohakemusta. Voit siirtyä tässä ohjeessa suoraan kohtaan 'Tiedot haettavalta ajalta'.

Päivärahaa tulee hakea viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavan.

Täytä laajemmassa lomakkeessa huolellisesti kohdat 1 – 4. Henkilö- ja yhteystietojen lisäksi sinulta kysytään mm. tietoja hakujaksoa edeltävältä ajalta, kuten yritystoiminnasta tai työmarkkinoilta poissaolosta esimerkiksi vanhempainvapaan, kuntoutuksen tai sairauden vuoksi. 

Järjestelmä tallentaa luonnoksia automaattisesti, kun etenet lomakkeella. Jos hakemuksen jättää kesken, säilyttää järjestelmä luonnoksen 30 päivän ajan. Aiemmin tallennettu luonnos avautuu automaattisesti, kun seuraavan kerran kirjaudut verkkopalveluun ja voit jatkaa hakemuksen täyttämistä. Jos et halua, että luonnosta tallennetaan, poista valinta lomakkeen oikeasta yläkulmasta.

Verkkohakemuksen Omat tiedot-sivu

Tiedot haettavalta ajalta

Täytä huolellisesti hakujaksoa koskevat tiedot. 
Jos sinulle on maksettu ansiopäivärahaa lähiaikoina, avautuu lomake suoraan tästä kohtaa.

Jos haet ansiopäivärahaa ensimmäistä kertaa tai pitkän tauon jälkeen, pääset hakemuksen kalenteriosioon ’Tiedot haettavalta ajalta’ -kohdan Muokkaa hakujaksoa –painikkeesta. Aloita valitsemalla hakujakso. 

Jos haet ansiopäivärahaa ensimmäistä kertaa, täytä hakemus vähintään kahden viikon ajalta.
Jatkohakemus taas tulee täyttää aina neljän viikon tai kuukauden jaksolta. Lyhyemmältä ajanjaksolta voit hakea esimerkiksi silloin, kun hakujakso keskeytyy esim. yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tai perhevapaalle jäämisen vuoksi. Jos täytät hakemuksen normaalia neljän kalenteriviikon tai kuukauden hakujaksoa lyhyemmältä ajalta, kysyy hakemus syytä poikkeavaan hakujaksoon. 

Ansiopäivärahaa haetaan aina jälkikäteen. Voit täyttää hakemuksen aikaisintaan haettavan hakujakson viimeisenä päivänä. 

Esimerkki 1 

Jos haluat hakea ansiopäivärahaa ajalta 1.-31.12.2020, voit täyttää hakemuksen loppuun asti ja palauttaa hakemuksen aikaisintaan 31.12.2020. Järjestelmä ei hyväksy hakemusta täytettäessä loppupäivää, joka on kuluvaa päivää myöhäisempi. 

Kohta ’Tiedot haettavalta ajalta’ jakautuu kahteen vaiheeseen. 

 1. Ensin on valittava, mitä olet hakujakson aikana pääasiallisesti tehnyt. Tämän lisäksi voit valita useampia muita vaihtoehtoja hakujaksolle. Jos olet ollut työssä, on eri työnantajat eriteltävä. Jos kyseessä on jatkohakemus, antaa ohjelma oletuksena edellisen hakemuksen tilanteen. Jatka-painikkeella pääset toiseen vaiheeseen, missä voit ilmoittaa päiväkohtaiset tiedot.

Jos olet ollut kokonaan työtön eikä tilanteesi ole muuttunut verrattuna edelliseen hakujaksoon, voit lähettää hakemuksen sellaisenaan, täyttämättä päiväkohtaisia tietoja kalenteriosiossa.

 1. Hakemuslomakkeen kalenteriosio avautuu täytettäväksi ja pääset antamaan päiväkohtaisia tietoja hakujaksolle. Jos olet esimerkiksi valinnut olleesi työssä, koulutuksessa ja työtön hakujakson aikana, on sinun mahdollista päiväkohtaisesti valita jokin näistä. Jokaisen päivän kohdalla on oltava jokin merkintä. Kun olet valmis ja jokaisen päivän kohdalla on merkintä, paina sinistä Jatka-painiketta. 

  Työtunnit-sarakkeeseen merkitään vain työtunnit, palkallinen loma tai sairausloma. Jos olet valinnut vaihtoehdon "työtön, ”lomautettu”, "TE-palvelussa" tai "koulutuksessa", ei tunteja merkitä. Myöskään yritystoiminnan työtunteja ei merkitä.
Esimerkki 2

Jos haluat ilmoittaa, että hakujaksolla olet ollut pääasiassa työtön, sinulla on muutamia työpäiviä ja lisäksi olet osallistunut 5 päivää kestävään TE-toimiston palveluun, toimi näin:

Vaihe 1. Tee tarvittavat valinnat. Painamalla 'Jatka'-painiketta pääset toiseen vaiheeseen. Huomaathan, että työnantajan nimi on pakollinen tieto. Et pääse jatkamaan hakemuksen täyttämistä, ennen kuin olet täyttänyt työnantajan nimen

Verkkohakemuksen Tiedot haettavalta ajalta -sivu​​​​​​​

Vaihe 2. Päiväkohtaisten tiedot. Kun jokaisen päivän kohdalle on ilmoitettu jotain, 'Valmis'-nappi aktivoituu siniseksi ja pääset eteenpäin

Verkkohakemuksen työtuntien ilmoittaminen​​​​​​​

https://www.pam.fi/media/tyottomyyskassa/hakemuksen-tayttoohjeet/uusi-painike-1.png


Esimerkki 3 

Maanantaina 30.11. ei ole vielä päiväkohtaista merkintää. Hakemus huomauttaa tästä kalenterikohdan alareunassa. Täytä puuttuva päivä ja pääset eteenpäin.

Verkkohakemuksen puuttuva päivä​​​​​​​

 

Verkkohakemuksen valmis-nappi​​​​​​​

Ensimmäisen vaiheen valittavissa olevat vaihtoehdot ovat:
 • Työtön: Valitse "työtön" myös viikonloppujen kohdalle, jos et ole tehnyt työvuoroja viikonloppuna.
 • Lomautettu: Jos sinut on lomautettu, merkitse kokonaiset lomautuspäivät ruksaamalla kohta ’lomautettu’ ilman tunteja.  Jos sinut on lomautettu työaikaa lyhentämällä, merkitse työpäivien kohdalle ’työssä’ ja työtunnit ja muille päiville ’lomautettu’. Lyhennetyllä työajalla olevat täyttävät hakemuksen aina kalenteriviikon loppuun, vaikka hakurytmi olisi kalenterikuukausi ja kuukauden viimeinen päivä esim. keskiviikko. Täytä hakemus tällöin siis sunnuntaihin saakka. Esim. jos haet päivärahaa ajalta 1.-30.12.2020 ja 31.12.2020 on keskiviikko, täytä hakemus sunnuntaihin 3.1.2021 saakka.
 • Koulutuksessa: Merkitse olevasi "koulutuksessa", jos suoritat TE-toimiston hyväksymiä omaehtoisia opintoja tai olet työvoimakoulutuksessa. 
  • HUOM: Jos opiskelet sivutoimisesti ja TE-toimisto on antanut esteettömän lausunnon siitä, opiskelupäiviä ei merkitä hakemukseen.
 • TE-palvelu: Valitse "TE-palvelu" jos olet työnhakuvalmennuksessa, uravalmennuksessa, työ- tai koulutuskokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa.
 • Poissa TE-palvelusta: Jos olet ollut sairaana tai muusta syystä poissa TE-palvelusta, valitse ’Poissa TE-palvelusta’. 
  • HUOM: Poissaolopäiviä ei tarvitse raportoida, jos opiskelet omaehtoisesti tai olet työvoimakoulutuksessa. 
 • Loma (te-palvelut): Valitse ’loma (te-palvelut)’ TE-palvelujen loma-ajoilta eli esimerkiksi joulun aikaan tai kesällä, kun opetusta ei järjestetä. 
 • Sairas: Merkitse "sairas", jos olet ollut pitkään sairaana tai sairaalahoidossa ja saanut tai hakenut Kelan sairauspäivärahaa tai muuta työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa etuutta.
 • Työssä: Valitse "työssä", jos olet ollut satunnaisessa tai osa-aikatyössä. Työpäivien kohdalle tulee aina merkitä työtunnit ja -minuutit. 
  • HUOM: Yritystoiminnan työtunteja ei merkitä.
 • Palkallinen vuosiloma: Jos olet kokoaikatyössä, merkitse jokaiselle lomapäivälle täyden työpäivän tunnit. Jos olet osa-aikatyössä, voit tarkistaa esimerkiksi palkkakuitistasi loma-ajan palkan. Halutessasi voit laskea siitä päiväkohtaisen lomatuntimäärän seuraavasti: loma-ajan palkka/lomapäivien määrä/tuntipalkka= lomatunnit per lomapäivä. Usein palkkakuitissa näkyy myös päiväkohtainen lomapalkka, jolloin saat päiväkohtaiset lomatunnit jakamalla päiväpalkan tuntipalkallasi. Hakemuksen käsittelyvaiheessa tarkistamme, että tunnit on laskettu oikein. 
 • Palkallinen sairasaika: Jos olet palkallisella sairauslomalla, jonka ajalta sinulle on maksettu täysi palkka valitse ’palkallinen sairasaika’ ja merkitse työtunnit, joilta sairausajan palkkaa on maksettu. Jos esimerkiksi osa-aikatyössä työnantaja maksaa vain puolet sairausajan palkasta, käytä valintaa ’sairas’. 
 • Palkallinen poissaolo: Valitse ’palkallinen poissaolo’, kun olet palkallisella vapaalla töistä jostain muusta syystä kuin sairauden tai loman takia. Ravintola- ja kaupan alalla on tavallisia vuosivapaita tai tasoitusvapaita, jotka ovat esimerkkejä palkallisista vapaista. 
 • Palkaton poissaolo: Jos sinulla on palkaton poissaolo työstäsi, valitse palkaton poissaolo.
 • Muu syy, mikä: Käytä tätä valintaa, jos muut vaihtoehdot eivät kuvaa tilannettasi oikein. Esimeriksi palkallisten arkivapaiden kohdalla tai lapsen sairauden kohdalla voit käyttää tätä valintaa ja kirjoittaa syyksi arkivapaa tai lapsen sairaus.
Palkanmaksupäivä

Toimi ’Palkanmaksupäivä’-kohdassa seuraavasti:

 • Valitse ’Kyllä’, jos haettavalle jaksolle on osunut palkanmaksupäivä.
 • Valitse ’Kyllä’, jos ilmoitat hakemuksella työtunteja ja niistä maksetaan palkka esimerkiksi seuraavassa kuussa.
 • Seuraavaksi sinulta kysytään palkanmaksupäivää. Jos päivä ei osu haettavalle ajalle, vastaa tähän kysymykseen ’Ei’.

Jos hakujaksolla on monta maksupäivää, paina lisää päivä, jolloin voit lisätä toisen palkanmaksupäivän. 

Verkkohakemuksen palkanmaksupäivä-kohta​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Yritystoiminta

Ensimmäisessä hakemuksessa tulee ilmoittaa, jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa. Yritystoimintaa koskevat tarkentavat kysymykset esitetään vain niille, jotka ilmoittavat alkuvalinnoissa harjoittavansa sivutoimista yritystoimintaa. 

Jos olet esimerkiksi aloittanut yritystoiminnan kevytyrittäjänä laskutuspalvelun kautta tai teet työvuoroja ruokalähettipalvelun (Wolt, Foodora) kautta nämä tulee ilmoittaa yritystoiminnan kohdalla. Yrittäjänä tehtyjä tunteja ei merkitä hakemuksen kalenteriosioon. 

Jatkohakemuksella on valmiina oletuksena se vastaus, mitä olet antanut edellisessä hakemuksessa. Jos sinulla ei ole sivutoimista yritystoimintaa, kohta näyttää tältä:
https://www.pam.fi/media/tyottomyyskassa/hakemuksen-tayttoohjeet/cache/kuva-9-900x120.jpg

Verkkohakemuksen kysymys yritystoiminnasta​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Muista lopuksi painaa ’Allekirjoita ja hyväksy’ lähettääksesi hakemuksen. Jos et halua lähettää hakemusta vielä, löydät automaattisesti tallennetun luonnoksen valitsemalla ’Hae ansiopäivärahaa’. Luonnos säilyy 30 päivän ajan. 

Verkkohakemuksen Allekirjoita ja hyväksy -nappi​​​​​​​​​​​​​​

Liitteiden lähettäminen

Päivärahahakemuksen tueksi tarvitaan usein liitteitä päivärahaoikeuden selvittämiseksi. Liitteitä voit lähettää hakemuksen täyttämisen yhteydessä valitsemalla ’Liitteet’ - kohdasta ’Muokkaa’ ja tämän jälkeen ’Toimitan tarvittavat liitteet tämän hakemuksen mukana’. Valitse avautuvasta valikosta liitteen tyyppi ja hae liite tiedostoistasi. Liitteitä voi myös lähettää erikseen valitsemalla kassan verkkopalvelun etusivulta ’Lähetä liitteitä’. 

Järjestelmässä voit lähettää liitteitä seuraavissa tiedostomuodoissa: .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tiff. Ohjelma ei salli useamman samannimisen liitteen lähettämistä, joten nimeä liitteet esimerkiksi 'palkkalaskelma1', 'palkkalaskelma2' jne. Hakemuksen liitteillä on maksimikoko (10 Mt), jota ei voi ylittää. Voit käyttää joko skanneria tai ottaa liitteestä kuvan. Liitteiden tulee olla riittävän tarkkoja, jotta niistä saa selvää. Jäljen ei tarvitse kuitenkaan olla valokuvatasoista. Mustavalkoiset liitteet riittävät. 
Jokaiseen hakemukseen voit lisätä enintään kymmenen (10) liitettä. 

 1. Klikkaa painiketta ’Lisää uusi liite’.
 2. Valitse pudotusvalikosta liitetiedoston tyyppi.
 3. Klikkaa painiketta ’Valitse tiedosto’. Hae liitetiedosto oman tietokoneesi hakemistosta.
 4. Seuraavan liitteen voit lisätä painamalla uudelleen ’Lisää uusi liite’ -painiketta.

HUOM. Useamman liitteen kerralla lähettäminen onnistuu vain, jos liitetiedostoilla on eri nimet. Älä siis yritä lähettää samannimisiä tiedostaja kerralla vaan nimeä kaikki tiedostot yksilöllisesti (esim. palkkalaskelma1, palkkalaskelma2 jne.)

Jos tilanteesi selvittämiseksi tarvitaan enemmän kuin kymmenen liitettä, voit lähettää tarvittavat lisäliitteet kohdasta ’Lähetä liitteitä’. Yksi palvelutapahtuma voi jälleen sisältää kymmenen liitettä.