-

Lakkoavustusta vai ansiopäivärahaa?

31.01.2024

Palvelualojen ammattiliitto (PAM) maksaa lakkoavustusta liiton jäsenille, joilla olisi ollut vähintään neljän tunnin työvuoro lakkokohteessa julistetun lakon aikana ja joille syntyy tämän vuoksi ansionmenetystä.

Työttömyyskassa ei maksa lakkoavustusta, vaan avustusta tulee hakea ammattiliitosta. Saat lisätietoa lakosta ja lakkoavustuksesta PAMin nettisivuilta.

Voiko lakon ajalta saada ansiopäivärahaa?

Jos työntekosi on estynyt lakon seurauksena, oikeutesi ansiopäivärahaan riippuu työnteon estäneen lakon luonteesta.

Jos kyseessä on poliittinen lakko tai lakko, joka pyrkii vaikuttamaan oman alasi työehtoihin tai työoloihin, sinulla ei ole oikeutta työttömyyskassan maksamaan ansiopäivärahaan lakkopäiviltä. Tässä tapauksessa sinun tulee hakea ammattiliitosta lakkoavustusta.

Jos työntekosi on estynyt välillisesti toisen alan lakon vuoksi, eikä työtaistelutoimenpiteellä yritetä vaikuttaa omiin työehtoihisi, voit olla oikeutettu ansiopäivärahaan lakon ajalta ilman omavastuuaikaa. Tässä tapauksessa ansiopäivärahaa maksetaan vasta sen jälkeen, kun työnantajan seitsemän päivän palkanmaksuvelvollisuus on päättynyt.

Muistathan, että saadaksesi ansiopäivärahaa sinun tulee aina ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon.

Työttömyys lakon aikana

Jos olet kokonaan työtön lakkopäivien aikana, olet oikeutettu ansiopäivärahaan yleisten ehtojen mukaisesti. Lue lisää ansiopäivärahaoikeuden yleisistä ehdoista täältä.

Lomautus lakon aikana

Voit olla oikeutettu ansiopäivärahaan, jos sinut on lomautettu tai sinulle on annettu lomautusilmoitus ennen lakkovaroituksen antamista ja lomautuspäiväsi osuvat lakkopäiville.

Osa-aikatyö lakon aikana

Jos työskentelet osa-aikaisesti ja saat kassalta soviteltua päivärahaa, et ole oikeutettu ansiopäivärahaan lakkopäiviesi ajalta. Voit kuitenkin hakea liitolta lakkoavustusta, jos sinulla olisi lakkopäivinä ollut vähintään neljän tunnin työvuoro.

Lakkopäivien merkitseminen ansiopäivärahahakemukseen

Jos hakujaksollesi osuu lakkopäiviä, voit merkitä ne ansiopäivärahahakemuksessasi vaihtoehdolla "Palkaton poissaolo".